ชาวจีน ใช้ Smartphone มากที่สุดในโลก จำนวน717.31 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/02/2561