ชาวจีน ใช้เงินกับเกมมากที่สุดในโลก ถึง 3.25 หมื่นล้านดอลลาร์ ประมาณ 1.04 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/02/2561