เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 อิหร่าน (Iran) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ถูกที่สุดในโลก เฉลี่ยเดือนละ 5.37 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประมาณ171.84 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/02/2561