ปี 2017 ไทย(Thailand) ศักยภาพทางการแข่งขัน อันดับ 32 จาก 138 ประเทศ ค่าดัชนี 4.72 จาก 7 คะเเนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/02/2561