ปี 2017 เยเมน(Yemen) ศักยภาพทางการแข่งขัน ต่ำที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.87 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/01/2561