ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ศักยภาพทางการแข่งขัน สูงที่สุด ในโลก ด่าดัชนี 5.86 จาก 7 คะแน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/01/2561