ในรอบ 10 ปี ไทย(ค.ศ. 1997-2016) สูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันดับ 9 ในโลก ด่าดัชนี 33.83 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/01/2561