"ถนนตลาดร่มหุบ" สมุทรสงคราม เป็นถนนที่อันตราย อันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Brightside

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
22/01/2561