ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง จำนวนทั้งสิ้น 48 เพลง

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/10/2560