ระหว่างปี 2508 - 2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างและพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา แก่ข้าราชการบริพริพาร 2,974 องค์

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/10/2560