สวนดุสิตโพลร่วมบริจาคของใช้มือสอง อาทิ เสื้อผ้าชาย-หญิง รองเท้ากีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณความต้องการซื้อสินค้าใหม่ ลดปริมาณขยะและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รายได้จากการจำหน่ายนำไปซื้อรถเข็นสำหรับผู้พิการ

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/09/2560