นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากร ร่วมทำบุญประจำปี 2560 ณ ตึกโพล (ตึกใหญ่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/08/2560