นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณและนางสาวนางสาวนภณัฐ ชมพู นำทีมงานภาคสนามเก็บข้อมูล โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 (MONEY EXPO PATTAYA 2017) ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/02/2560