10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า เด้กไทยเป็นภูมิแพ้มากถึง 38% ผู้ใหญ่เป็นภูมิแพ้ 20%

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/01/2562