ปี 2560 ชาวจีนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" สูงที่สุดในโลก 1 ล้านคน "คนไทย" เสียชีวิต 5 หมื่นคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/01/2562