ทั่วโลก...มีคนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" เฉลี่ยปีละ 6.5-7 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/01/2562