ปี 2560 คน 1 ใน 20 "วัยรุ่นไทย" ป่วยทางจิตเป็น "โรคคลั่งผอม" คือ ภาวะกลัวอ้วนมากเกินไป

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/01/2562