ปี 2561 เด็กประถม กทม. "อ่านไม่คล่อง" 23,015 คน อ่านไม่ออก ร้อยละ 13.24 ชองเด็กในโรงเรียน กทม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/01/2562