เทศกาลปีใหม่ 62 ประเทศไทยจะมีรายได้จากท่องเที่ยว 17,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/12/2561