คนไทย จบสาขาไหน "ตกงาน" มากที่สุด "พาณิชยศาสตร์" ร้อยละ 20.2 ผู้จบการศึกษา

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/12/2561