ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านคณิตศาสตร์ สูงที่สุด สิงคโปร์ 564 คะแนน ต่ำที่สุด โดมินิกัน ในทวีปอเมริกา 328 คะแนน และประเทศไทย อันดับ 54 จาก 70 ประเทศ 415 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/12/2561