ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ สูงที่สุด สิงคโปร์ 556 คะแนน ต่ำที่สุด โดมินิกันในทวีปอเมริกา 332 คะแนน ประเทศไทย อันดับ 54 จาก 70 ประเทศ 421 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/12/2561