ปี 2018 ลิเบีย (ประเทศในทวีปแอฟริกา) ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต่ำ ที่สุดในโลก ได้ 39.64 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/12/2561