ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมัธยม 1 ต่อ 29.54 อันดับ 62 จาก 63 ประเทศ (จัดอันดับโดย IMD)

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/12/2561