ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนประถม 1 ต่อ 16.88 อันดับ 40 จาก 63 ประเทศ (จัดอันดับโดย IMD)

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/12/2561