ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ความสามารถในการเเข่งขัน ด้านดิจิทัล "สูง" ที่สุดในโลก "ได้" 100 คะแนนเต็ม

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/12/2561