ปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ การจัดการบุคลากร ที่มีศักยภาพ "ดี" ที่สุดในโลก "ได้" 100 คะแนนเต็ม

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/12/2561