ปี 2561 CP ALL อันดับ 23 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก ค่าดัชนี 57.32 จากคะแนนเต็ม 100 อันดับ 1 Servicnow สหรัฐอเมริกา 89.22 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/12/2561