ปี 2561 ไทย "ผู้ต้องขัง" อันดับ 6 จาก 223 ประเทศ อันดับ 1 ในอาเซียน จำนวน 369,499 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/11/2561