ปี 2561 ซานมารีโน อยู่ในทวีปยุโรป ประชากร 33,203 คน ผู้ต้องขัง น้อย ที่สุดในโลก จำนวน 3 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/11/2561