ปี 2561 บัลเเกเรีย ระบบดูแลสุขภาพ ด้อย ที่สุดโลก ค่าดัชนี 29.4 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/11/2561