ปี 2561 ธนาคารกสิกรไทย อันดับ 8 สุดยอดนายจ้างแห่งปี จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/11/2561