ปี 2559 ชาวบรูไน สูบบุหรี่ "น้อย" ที่สุดในโลก คนละ 9.7 มวน : ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/11/2561