ปี 2556 ชาวอันดอร์รา สูบบุหรี่ มาก ที่สุดในโลก คนละ 6,398 มวน : ปี (คนละ 17 มวน : วัน)

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/11/2561