นากยกฯ ไทยขณะดำรงตำแหน่งอายุมากที่สุด นายสมัคร สุนทรเวช 72 ปี 7 เดือน 16 วัน อายุน้อยทีสุด มรว.เสนีย์ ปราโมช 40 ปี 4 เดือน 17 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/11/2561