การดำรงตำแหน่ง นายกฯ ไทย นานที่สุด จอมพล ป.พิบูลสงคราม 4,625 วัน สั้นที่สุด ทวี บุญยเกตุ 17 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/11/2561