86 ปีที่ผ่านมา (ปี 2475 - 2561) ไทย ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสรรหา ส.ว. มาแล้ว 10 รูปแบบ

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/11/2561