ตั้งแต่ปี 2540 - 2557 ประเทศไทย ตั้งพรรคการเมืองใหม่ 257 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/11/2561