ประชาธิปัตย์ พรรคการเมือง เก่าแก่ ที่สุดของไทย(ที่ยังดำเนินการอยู่) อายุกว่า 72 ปี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2498

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/11/2561