สถิติ ใช้สิทธิเลือกตั้ง คนไทย มากที่สุด 3 ก.ค. 2554 ครั้งที่ 26 คิดเป็น 75.03% น้อยที่สุด 5 มิ.ย. 2492 ครั้งที่ 7 คิดเป็น 24.27%

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/11/2561