เลือกตั้งไทย ปี 2544 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร มาก เป็นประวัติการณ์ 3,722 คน จาก 43 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/11/2561