ปี 2561 ไทย มีทองคำสำรอง อันดับ 26 ของโลก 152.41 ตัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/11/2561