ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ทองคำสำรอง มาก ที่สุดในโลก 8,133.5 ตัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/11/2561