กรุงเทพฯ เมืองที่ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน ปี 2561 จำนวนเงิน 25 ล้านคนและ ปี 2560 เป็นจำนวน 24 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/11/2561