ปี 2018 สหรัฐอเมริกา ใช้งบประมาณทางทหาร มาก ที่สุดในโลก 6.47 แสนล้านดอล์ล่าร์ ประมาณ 20.704 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/10/2561