ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/10/2561