ปี 2016 ไทย และอีก 38 ประเทศ ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อเมริกา ไม่มี สมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/10/2561