ปี 2016 สวีเดนสมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี มาก ที่สุดในโลก 12.3% จากจำนวนสมาชิกรัฐสภา

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/10/2561