ระหว่างปี 2544 ถึงปี 2558 ผู้สมัคร ส.ส. ไทย ถูกตัดสิน โดน ใบเหลือง 98 คดี และใบแดง 45 คดี

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/10/2561