ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองไทย ถูกยุบพรรค 37 พรรค พรรคการเมืองสุดท้าย ซึ่งถูกยุบ กิจสังคม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/10/2561